ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี2560/61 ตำบลโคกงามและโคร

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี2560/61 ตำบลโคกงามและโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อ ฯ เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี60 ตำบลโคกงาม กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบกและการเลี้ยงปลาในบ่อดิน สร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี

29 มกราคม 61 02:21:29