ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อฯเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนายประไพ คำสงค์ และนางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อฯเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2560 ตำบลป่ามะนาวและตำบลโนนฆ้อง กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่และเลี้ยงปลาดุกในกระชัง ซึ่งได้รับผลผลิตและสร้างรายได้แก่เกษตรกรสัปดาห์ละ300-500บาท

29 มกราคม 61 02:09:16