ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมสำนักงานฯประจำสัปดาห์ (wm)

วันที่ 22 มกราคม 2561  นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมสำนักงานฯประจำสัปดาห์ (wm) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมที่ยังไม่ดำเนินการและที่ดำเนินการอยู่รวมทั้งการเตรียมความพร้อมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ field day ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่จะถึงนี้ .....

 

29 มกราคม 61 02:02:32