ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านฝาง  ประมงอำเภอบ้านฝาง เจ้าหน้าที่จ้างงานโครงการจำนวน 5 ราย เพื่อทราบแนวทางการทำงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

26 มกราคม 64 06:33:34