ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี

วันพฤหัสบดีที่  28 กันยายน  2560  เวลา 08.00 น. นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์   เกษตรอำเภอบ้านฝางพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง  ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย  เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ  ลานหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านฝางและหน้าเสาธงสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง  อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

 

 

28 กันยายน 60 15:40:25