ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต สาขาอาชีพทำไร่

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 14:00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต สาขาอาชีพทำไร่ ประจำปี 2560 ของนายสุรวงศ์ พลศักดิ์ เกษตรกรสาขาอาชีพทำไร่ หมู่ 4 ตำบลโคกงาม มีนายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง และส่วนราชการในระดับอำเภอ จังหวัด เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกงาม เกษตรกรเครือข่าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกงามร่วมให้การต้อนรับ ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการในเรื่องการบริหารจัดการแปลงและการปลูกข้าวแทนอ้อย ตัดวงจรโรคใบขาว การประกวดครั้งนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตสู่การประกวดระดับประเทศต่อไป

 

28 กันยายน 60 14:24:19