ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมชี้แจงข้อราชการด้านการเกษตร ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำ

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09:00 น. นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมชี้แจงข้อราชการด้านการเกษตร เช่น การให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรฯ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ เป็นต้นในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านฝาง ประจำเดือนกันยายน โดยก่อนการประชุม นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัล เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2560 ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น และสาขาอาชีพทำไร่ ซึ่งอำเภอบ้านฝางได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 ทั้งสองประเภท และได้เดินทางไปรับรางวัลจากนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คือนายสุรวงศ์ พลศักดิ์ เกษตรกรสาขาอาชีพทำไร่ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรฝางคำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 กันยายน 60 14:13:20