ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรหลักสูตรแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าวครั้งที่ 2

อบรมเกษตรกรหลักสูตรแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าวครั้งที่ 2  แก่ตัวแทนศูนย์ข้าวชุมชนจำนวน 12 ราย โดยถ่ายทอดการสำรวจสถานการณ์ศัตรูข้าว การจำแนกศัตรูข้าว การวินิจฉัยโรคข้าว เป็นต้น มีนายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น กลุ่มอารักขาพืช ร่วมให้ความรู้ตลอดการอบรม ณ ห้องประชุมสนง.เกษตรอำเภอ

 

27 สิงหาคม 60 22:47:22