ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรอำเภอบ้านฝาง บรรยายทักษะอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ได้รับเชิญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ไปบรรยายทักษะอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับข้าราชการครูและนักเรียน ม.2 จำนวน 120 คนของกลุ่มโรงเรียนฯอ.บ้านฝาง 6โรงเรียนและเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านโสกแต้ ต.ป่าหวายนั่ง.

 

27 สิงหาคม 60 22:35:44