ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ถามไถ่ ให้กำลังใจ ครัวเรือนยากจน "คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 20 ธันวาคม นายประยูรภัทร์  ศรีศักดิ์นอก  เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยนายมนวัฒน์  บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ถามไถ่ ให้กำลังใจ  ครัวเรือนยากจน ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำโดยนายธีรศักดิ์  โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง ตามโครงการ "คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น" และกำหนดครัวเรือนเป้าหมาย รับการตรวจติดตาม ของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ในพื้นที่ อำเภอบ้านฝาง จำนวน 4 ครัวเรือน คือตำบลหนองบัว และตำบลบ้านเหล่าอำเภอบ้านฝาง ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

 

23 ธันวาคม 62 11:21:47