ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามความพร้อมของสถานที่ซึ่งได้รับคัดเลือกในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี​เพื่อเริ่มต้นฤดูกาล​ผลิต​ใ

วันที่​ 19​ ธันวาคม​ 2562​ นายประยูร​ภัทร​์​ ศรี​ศักดิ์​นอก​ เกษตร​อำเภอ​บ้าน​ฝาง​ พร้อม​คณะ​เจ้า​หน้าที่​ส่งเสริม​การ​เกษตร​ ลงพื้น​ที่​ตรวจติดตาม​แปลงกิจกรรม​และการดำเนิน​งานของศูนย์​เครือข่ายศ​ พก.อำเภอ​บ้าน​ฝาง​ ของนายจิรภัทร​ เดชเอกอนันต์​ เกษตรต้นแบบ​ ตำบลป่ามะนาว​ อำเภอ​บ้าน​ฝาง​ พร้อม​ดูความพร้อมของสถานที่ซึ่งได้รับคัดเลือกในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี​เพื่อเริ่มต้นฤดูกาล​ผลิต​ใหม่​(field​ day)​ ปี63​                           

                                                 

 

23 ธันวาคม 62 11:11:09