ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอบ้านฝาง(ก.ช.ภ.อ.อำเภอบ้านฝาง) จากอิทธิพลพาย

นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอบ้านฝาง(ก.ช.ภ.อ.อำเภอบ้านฝาง) จากอิทธิพลพายุ เซินกา โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่นเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และอปท.ในพื้นที่รายงานผล มีนายพรศิลป์  พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง รายงานในส่วนภัยความเสียหายด้านพืชคือข้าวจำนวน 920 ไร่ พืชไร่จำนวน 5 ไร่ รวม 908 ราย วงเงินช่วยเหลือจำนวน 1,029,700 บาท ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการพิจารณางบประมาณและความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อนำเสนอ ก.ช.ภ.จ.ขก. ต่อไป.                      

 

 

27 สิงหาคม 60 22:32:56