ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรอำเภอบ้านฝางร่วมงานเปิดตลาดประชารัฐอำเภอบ้านฝาง

นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานเปิดตลาดประชารัฐอำเภอบ้านฝาง มีนายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธาน มีนายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง กล่าวรายงาน ซึ่งตลาดนี้เป็นศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอบ้านฝาง ในรูปแบบประชารัฐ ณ ศูนย์ฯOTOP บริเวณหน้าเทศบาลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง

 

27 สิงหาคม 60 22:31:39