ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตรวจสอบสิทธิ์ชาวสวนยางโครงการประกันรายได้

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายประยูรภัทร์  ศรีศักดิ์นอก  เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์แปลงยางพาราร่วมกับคณะทำงานประจำตำบล และเจ้าหน้าที่จากการยางแห่งปีะเทศไทยจังหวัดขอนแก่น  ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ปี 62 ว่าที่ร้อยตรีสุขุม  ดลโสภณ ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านฝาง ร่วในคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ครั้งนี้ด้วย

 

25 พฤศจิกายน 62 15:24:59