ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

การอบรมการจัดทำบัญชีของคณะกรรมการชุมชนและระดับกลุ่ม ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายณัฐวุฒิ ถุนนอกนายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำบัญชีของคณะกรรมการชุมชนและระดับกลุ่ม ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ โดยนายอำเภอได้พบปะ ให้ข้อคิดและเน้นย้ำการกำกับดูแลให้การดำเนินโครงการสำเร็จ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่นเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

 

27 กรกฎาคม 60 12:13:17