ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะทำงานปรับเปลี่ยนที่นาข้าวไม่เหมาะสมปีการผลิต 2560/61 ระดับอำเภอ ครั้งที่1/2560

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น. ณ ห้องบุญทันตา ชั้น2 ที่ว่าการอำเภอ อำเภอบ้านฝางประชุมคณะทำงานปรับเปลี่ยนที่นาข้าวไม่เหมาะสมปีการผลิต 2560/61 ระดับอำเภอ ครั้งที่1/2560 มีนายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝางเป็นประธาน โดยนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง รายงานความก้าวหน้าโครงการและคณะทำงานร่วมวางแผนเยี่ยมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 45 คน

 

27 กรกฎาคม 60 12:08:40