ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมวางแผนพร้อมเสนอความต้องการด้านการเกษตรและร่างแผนการพัฒนาตำบล

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมวางแผนพร้อมเสนอความต้องการด้านการเกษตรและร่างแผนการพัฒนาตำบลร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

27 ตุลาคม 62 16:02:33