ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ให้คำแนะนำเกษตรกรประสบปัญหาโรคแมลงศัตรูพืชในข้าว

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ให้คำแนะนำเกษตรกรประสบปัญหาโรคแมลงศัตรูพืชในข้าว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ซึ่งเกษตรกรเริ่มประสบปัญหาหนอนกอข้าวเข้ากัดกินภายในกาบข้าวและลำต้น ทำให้รวงข้าวแห้งและเมล็ดข้าวลีบ จึงแนะนำไม่ให้ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป ใช้กับดักและการเขตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา

27 ตุลาคม 62 15:58:58