ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 นายพรศิลป์  พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางร่วมถ่ายทอดความรู้ ณ บ้านป่าหวายนั่ง หมู่2ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง

 

29 มิถุนายน 60 22:14:23