ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30น. สนง.เกษตรอำเภอบ้านฝางได้รับเกียรติจาก ท่านณัฐวุฒิ ถุนนอก นอภ.บ้านฝาง เป

16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30น. สนง.เกษตรอำเภอบ้านฝางได้รับเกียรติจาก ท่านณัฐวุฒิ ถุนนอก นอภ.บ้านฝาง เป็นประธานเปิดฝึกอบรม ผู้นำและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)ทุกหมู่บ้านจำนวน75คน ด้านการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559และการติดตามสถานณ์การโรค แมลงศัตรูพืช โดยนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ กษ.อ.บ้านฝาง กล่าวรายงาน ณ หอประชุมอำเภอบ้านฝาง

 

 

17 สิงหาคม 59 14:38:29