ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

4 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.30น.สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดมอบปัจจัยการผลิตสนับสนุนโครงการเกษตรกรรมทา

4 กรกฎาคม  2559  เวลา 14.30น.สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดมอบปัจจัยการผลิตสนับสนุนโครงการเกษตรกรรมทางเลือก ปี2559ให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ บ้านสร้างแก้ว ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง ณ สนง.กษ.อ.บ้านฝาง

 

 

 

7 กรกฎาคม 59 15:47:03