ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

21 มิถุนายน.2559เวลา09.30น.ว่าที่ร.ต.สุขุม ดลโสภณ ปลัดอาวุโส อ.บ้านฝางได้รับมอบหมายจาก นายอำเภอบ้านฝ

21 มิถุนายน.2559เวลา09.30น.ว่าที่ร.ต.สุขุม ดลโสภณ ปลัดอาวุโส อ.บ้านฝางได้รับมอบหมายจาก นายอำเภอบ้านฝางไปเป็นประธานพิธีเปิดงานField Dayและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 ณ ศพก.บ้านดอนหัน อ.บ้านฝาง จัดถ่ายทอดความรู้แยกเป็น 4 ฐานเรียนรู้ และนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานภาคี เอกชน มีส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มีเกษตรกรและผู้ร่วมงานจำนวน 150คน

 

 

22 มิถุนายน 59 11:10:51