ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่8มิ.ย.59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านจัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภ

วันที่8  มิถุนาน  2559 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านจัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิปี 2559 กิจกรรม ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยลดต้นทุน ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านฝาง โดยมีนายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดการอบรม

 

9 มิถุนายน 59 10:01:00