ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

24 พฤษภาคม 2559 เวลา09.30น.นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ กอ.บ้านฝางพร้อมคณะจนท.สำนักงานฯประชุมชี้แจงผลการดำเ

24 พฤษภาคม 2559  เวลา09.30น.นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ กอ.บ้านฝางพร้อมคณะจนท.สำนักงานฯประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการฯแก่คณะตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี58/59 ระดับจังหวัดนำโดยนายณรงค์ คงมั่นผู้แทนจากสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนจาก กกล.รส.จว.ขก.และนำพาคณะไปติดตามผลการดำเนินงาน/ความก้าวในพื้นที่ ต.โนนฆ้อง,ต.ป่ามะนาว,ต.บ้านเหล่า รวมจำนวน12 โครงการ

 

25 พฤษภาคม 59 10:46:25