ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่18พ.ค.59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางจัดงานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษ

วันที่18พ.ค.59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางจัดงานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร(ฝนแล้ง)ปี2558 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านฝาง โดยมีนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษต่อำเภอบ้านฝางเป็นผู้กล่าวรายงานแก่นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือฯ แก่เกษตรกรจำนวนทั้งสิ้น 2,200ราย เป็นเงิน 14,025,469.50บาท

 

 

 

19 พฤษภาคม 59 15:44:10