ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ติดตามสถานการณ์น้ำอำเภอบ้านฝาง

วันที่ 10 มีนาคม 2562 นายสุนันทา  โรจนชาลี นวส.ชำนาญการ พร้อมนางสาวพรรณทิพา  ทองคำเปลว นวส. ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและภัยแล้งในจังหวัดขอนแก่น ของอำเภอบ้านฝาง โดยมีส่วนราชการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลายหน่วยงานร่วมติดตามคณะในครั้งนี้ มีนายธีระศักดิ์  โฉมศิริ  นายอำเภอบ้านฝาง กล่าวรายงานสถานการณ์ และให้การต้อนรับ

 

 

 

26 มีนาคม 62 08:24:22