ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 62

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง นำโดยนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางพร้อมทีมงาน ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านแก่นเท่า ตำบลบ้านฝาง มีว่าที่ร.ต.สุขุม  ดลโสภณ ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านฝาง เป็นประธาน มีหน่วยงานราชการร่วมให้บริการประชาชน ในส่วนสำนักงานเกษตรอำเภอได้เน้นการให้บริการคำปรึกษา"คลินิคโรคพืช"  พร้อมให้แจกจ่ายสารเร่งจากกรมพัฒนาที่ดินและประชาสัมพันธ์สื่อเกษตรดิจิทัลต่างๆ

 

28 กุมภาพันธ์ 62 16:06:26