ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางร่วมการจัดงานบุญคูณลาน ข้าวโพดหวาน สานไมตรี ข้าวจี่แซ่บ ปี 2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางร่วมการจัดงานบุญคูณลาน  ข้าวโพดหวาน  สานไมตรี  ข้าวจี่แซ่บ ปี 2562 อำเภอบ้านฝาง มีนายปานทอง  สระคูพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดงาน โดยสำนักงานเกษตรอำเภอได้รับมอบหมายงานให้จัดแสดงกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมการประกวดข้าวจี่แซ่บ  ในงานได้นำผลิตภัณฑ์จากฟาร์มแอทบ้านฝาง  สมาร์ทฟาร์มเมอร์ SF ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์  YSF มาร่วมจำหน่ายในบูทนิทรรศการด้วย มีประชาชนและเกษตรกรให้ความสนใจจำนวนมาก

 

 

 

28 กุมภาพันธ์ 62 15:48:32