ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่10 พ.ค.59 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางติดตามงานโครงการทอเสื่อลายขิดไทยและแปรรูปผลิตภ

วันที่10 พ.ค.59 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางติดตามงานโครงการทอเสื่อลายขิดไทยและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นกก ต.โนนฆ้อง หนึ่งในโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯปี2559 ที่วัดระฆัง ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง

 

10 พฤษภาคม 59 16:19:42