ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา12.00น. นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้เดินทาง

วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา12.00น. นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้เดินทางมาติดตามการดำเนินโครงการสร้างลานตากผึ่งผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนสะอาด ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯปี 2559 โดยมีนายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับในครั้งนี้

 

 

10 พฤษภาคม 59 16:12:34