ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรอำเภอบ้านฝางถ่ายทอดความรู้ในการอบรมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการอบรมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2562 ณ ห้องประชุมบุญทันตา ที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง แก่กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชนในพื้นที่ต่อไป

31 มกราคม 62 07:17:13