ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2 /2562

 วันที่ 29 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2 /2562 ในการรายงานผลการตรวจสอบสิทธิ์ของคณะทำงานโครงการฯ ระดับตำบล พร้อมพิจารณารับรองสิทธิ์ ของคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ  มีว่าที่ร.ต.สุขุม ดลโสภณ ปลัดอาวุโส เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการบริหารโครงการฯระดับอำเภอ มีนายธรรม นิลสุวรรณ ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะร่วมรายงานและนำเสนอผลการดำเนินงาน โดยมีเกษตรกรชาวสวนยางที่ผ่านการพิจารณารับรองสิทธิ์จำนวน 20 ราย ไม่ผ่าน 5 ราย รวม 25 ราย  จากนั้นจะให้ความช่วยเหลือภายใน 15 วัน ตามลำดับขั้นตอนต่อไป.

 

31 มกราคม 62 07:14:57