ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

วันที่ 23 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ บ้านกุดพังเครือ ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลเสียต่อการทำอาชีพทางการเกษตรโดยตรง เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นพร้อมนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา มีเกษตรกรและบุคคลเป้าหมายร่วมงาน 200 คน.

31 มกราคม 62 07:04:39