ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ต้อนรับกรมวิชาการเกษตรติดตามการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพด

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ ต้อนรับวิทยากรจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร นำโดย ผอ.ศรุต สุทธิอารมณ์ พร้อมด้วยนักวิชาการจาก สวพ.3 และสวพ.4 และหน่วยงานเครือข่าย ศวร.ขอนแก่น ศวม. ขอนแก่น และศปผ.ขอนแก่น ลงพื้นที่สำรวจการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพด FAW ในแปลงเกษตรกรบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง พบการระบาดของหนอนประมาณ 30% ของพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 5 ไร่ ในการนี้ได้แนะนำการป้องกันกำจัดแก่เกษตรกร และนักวิชาการ ในการถ่ายทอดความรู้ขยายผลในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานต่อไป

 

31 มกราคม 62 07:02:22