ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ พร้อมเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น แก่เกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 34 ราย ครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้อีกครั้งในด้านการจัดทำบัญชี โดยสนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ การจัดการดิน โดยสนง.พัฒนาที่ดิน การจัดการน้ำ โดยชลประทาน การจัดการด้านอารักขาพืช โดยสนง.เกษตรอำเภอบ้านฝาง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

31 มกราคม 62 06:55:37