ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 19 เม.ย. 59 เวลา 14.00 น. นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มาติดตามการดำเนินงา

วันที่ 19 เมษายน 2559  เวลา 14.00 น.  นายโอฬาร  พิทักษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มาติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ที่ ลานคัดแยกข้าวโพดฝักสด เทศบาลตำบลหนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โดยรับเกียรติจาก นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง กล่าวต้อนรับ และหน.ราชการจังหวัด/อำเภอ แขกผู้มีเกียรติตลอดจนพี่น้องเกษตรกรร่วมต้อนรับ

 

 

20 เมษายน 59 12:06:58