ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีเปิดงาน Farm @ Home

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายพรศิลป์  พันธ์วงศ์  เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีเปิดงาน Farm @ Home ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและบริษัทโฮมโปรดัก เซนเตอร์จำกัด(มหาชน) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 -  23 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานจอดรถ โฮมโปร สาขาขอนแก่น มีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด โดยอำเภอบ้านฝางได้นำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรไปร่วมจัดแสดงและจำหน่าย อาทิเช่น กลุ่มผลิตแคบหมู กลุ่มแปรรูปเนื้อ และกลุ่มข้าวแตน

24 กันยายน 61 06:14:33