ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

วันที่ 18 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังนโยบายการปฏิบัติราชการ โดย ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเหล่าข้าราชการทุกภาคส่วนของอำเภอบ้านฝาง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ณ หอประชุมอำเภอบ้านฝาง

 

24 กันยายน 61 05:51:34