ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่มาเป็นประธานมอบเฮือนกาชาดอำเภอบ้านฝาง

 วันที่ 18 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส. ชำนาญการร่วมต้อนรับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่มาเป็นประธานมอบเฮือนกาชาด ตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2561 ให้กับ นางตุ่น แก้วดวงดี บ้านหนองแวง หมู่ 7 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง มีนางชนากานต์ บุตรสาระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง และนางภัทร์ธนธร ถุนนอก ว่าที่นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านฝาง นำข้าราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ.

 

24 กันยายน 61 05:49:19