ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมเป็นวิทยากรในคณะทำงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในโครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายเ

วันที่ 17 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกตำบล ร่วมเป็นวิทยากรในคณะทำงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในโครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาล ในหัวข้อการใช้แอพพลิเคชันด้านการเกษตรจากsmartphone และเทคนิคการสืบค้นข้อมูล รวมถึงการใช้ Doae farmbook ในการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ตำบลในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 7 ตำบล ของอำเภอบ้านฝาง.

 

24 กันยายน 61 05:45:50