ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประธานศพก.บ้านฝางร่วมสัมมนาปฏิรูปภาคเกษตร

วันที่ 16 กันยายน 2561 นายสมภาร บุราณ ประธาณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือศพก. อำเภอบ้านฝาง ร่วมการสัมมนาพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ YSF กลไกสู่การปฏิรูปภาคการเกษตร ณโรงแรม แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี มีนายกฤษฎา  บุญราช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

 

24 กันยายน 61 05:43:06