ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมเป็นวิทยากรในคณะทำงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในโครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายเ

วันที่ 12 กันยายน 2561 นางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรในคณะทำงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในโครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐตามนโยบายรัฐบาล ในหัวข้อการใช้แอพพลิเคชันด้านการเกษตรจากSmartphone และเทคนิคการสืบค้นข้อมูล การใช้ประโยชน์ รวมถึงการใช้ Doae Farmbook ในการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร มีเกษตรกรร่วมฝึกอบรมครั้งนี้ จำนวน 60 คน ณ ตำบลโคกงาม หมู่ที่ 5

 

24 กันยายน 61 05:24:28