ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่  27  สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตรในการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์ การติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ  ติดตามการเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณ  โครงการฯ สำคัญต่างๆ  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 

 

27 สิงหาคม 61 20:17:17