ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมงานบำเพ็ญกุศลและฌาปณกิจ คุณพ่อท่านเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่  26 สิงหาคม  2561 นายพรศิลป์  พันธ์วงศ์  เกษตรอำเภอบ้านฝาง  ร่วมงานบำเพ็ญกุศลและฌาปณกิจศพคุณพ่อปาน  ขอดจันทึก  คุณพ่อท่านเกษตรจังหวัดขอนแก่น  มีดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 26 อำเภอ  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในวันนี้ ณ วัดบ้านโนนนา  ตำบลลาดบัวขาว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา


27 สิงหาคม 61 20:11:06