ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมติดตามโครงการพร้อมคณะทำงานมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตำบลป่ามะนาว

วันที่ 23  สิงหาคม  2561 นายพรศิลป์  พันธ์วงศ์  เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยนายประไพ  คำสงค์  นวส .ชำนาญการ  ร่วมติดตามโครงการพร้อมคณะทำงานมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  เพื่อติดตามดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ตำบลป่ามะนาว จำนวน  10 ท่าน บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลป่ามะนาว

 

 

27 สิงหาคม 61 19:51:44