ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมติดตามโครงการพร้อมคณะทำงานมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตำบลบ้านฝาง

วันที่ 20  สิงหาคม  2561 นายพรศิลป์  พันธ์วงศ์  เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมติดตามโครงการพร้อมคณะทำงานมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตำบลบ้านฝางเพื่อติดตามดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

27 สิงหาคม 61 19:44:34