ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามโครงการพร้อมคณะทำงานมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO อำเภอบ้านฝาง)

วันที่ 21  สิงหาคม  2561 นายพรศิลป์  พันธ์วงศ์  เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมติดตามโครงการพร้อมคณะทำงานมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตำบลบ้านฝางเพื่อติดตามดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีเป้าหมายในการติดตามครั้งนี้ 102 ราย

 

27 สิงหาคม 61 19:40:16