ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

พิธีมอบปัจจัยการผลิต"โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ " ปีงบประมาณ 2561 อำเภอบ้านฝาง

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561  นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิต"โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ " ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น แก่เกษตรกรร่วมโครงการ จำนวน 93 ราย มีดร.สมศักดิ์ คุณเงิน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ชี้แจงโครงการและความก้าวหน้าการดำเนินงาน มีหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมพิธี โดยปัจจัยการผลิตที่นำมามอบอาทิ ถังหมัก กากน้ำตาล ต้นมะนาว มะขาม พันธุ์ปลา ท่อนพันธุ์หม่อน เมล็ดพันธุ์พืช พืชปุ๋ยสด เป็นต้น ทั้งนี้คณะทำงานในพื้นที่อำเภอบ้านฝางจะได้ตรวจติดตามในการดำเนินการในพื้นที่ต่อไป.   

 

 

26 กรกฎาคม 61 20:45:01