ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายอำเภอบ้านฝาง มอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพฯ ตำบลป่าหวายนั่ง

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรชุมชนป่าหวายนั่ง รุ่นที่4 จำนวน 50 คน ในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม มีนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง และนายชุมพล บุญวิเศษ นวส. ชำนาญการ ร่วมชี้แจงแนวทางและให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางบ้านหนองเซียงซุย ตำบลป่าหวายนั่ง

 

26 กรกฎาคม 61 20:27:20