ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรจังหวัด ติดตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ ตำบลโคกงาม

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ท. วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พบปะให้กำลังใจเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนโคกงาม รุ่นที่ 4 วันสุดท้าย พร้อมให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม จำนวน 50 คน มีนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง และนางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ ร่วมต้อนรับและดำเนินการ   ณ บ้านโสกดั่ง หมู่ 3 ตำบลโคกงาม

 

26 กรกฎาคม 61 20:22:11